Pravidla užívání webu

Pro veškeré operace s webem je nutná registrace a přihlášení. Vkládejte pouze obsah, který se vztahuje k tématu a je v souladu s obecnou etikou a právními normami ČR. Porušení povede k adekvátnímu postihu (odstranění, ban atd.). Majitel webu nenese žádnou zodpovědnost za obsah vložený nebo upravený jinou osobou. Celý archiv je kolektivním dílem fanoušků rádiového poředu Dance Extravaganza, vysílaného na rádiu Evropa 2 v letech 1997-2006.

No more IE 6

Upozornění!

S politováním Vám musíme oznámit, že používáte 10 let starý internetový prohlížeč, který z funkcionálních a bezpečnostních důvodů již www.dance-extravaganza.cz nepodporuje.

Co mám dělat? - existují 2 jednoduchá řešení:

  • Využijte bezplatně funkce Windows update a updatujte Váš prohlížeč alespoň na verzi 7
  • Nainstlujte některou ze zdarma nabízených alternativ: